We are free to define who we are at every moment

leiderschap vindt haar voedingsbodem in eigenaarschap op alle niveaus

leiderschapsontwikkeling

KALICO bvba

Leiderschap zit niet alleen bij de top manager of het management team, maar wordt gedragen door de ganse organisatie. Een organisatie waarbinnen iedereen mee eigenaarschap en verantwoordelijkheid opneemt vanuit het inzicht dat ik en wij de wereld kunnen veranderen.

 

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor “leiders” bestaat er dan ook in om anderen binnen hun organisatie te kunnen inspireren om deze verantwoordelijkheid op te nemen en hen te begeleiden op hun pad. We ondersteunen leiders door hen te coachen om de richting helder te krijgen, het speelveld te bepalen en binnen dat speelveld zo veel mogelijk los te laten. Zo vergroten we het leiderschap in de groep. Leiderschapsbegeleiding is daarom geen programma of ontwikkelingstraject op zich, maar samen met de leiders met onze voeten in de verandering staan en hen helpen kiezen, geloven en vertrouwen.

 

Zelfinzicht is een belangrijke basisvoorwaarde voor dit inspirerend leiderschap. Individuele coaching is dan ook een rode draad doorheen onze leiderschapsontwikkelingstrajecten waarin we eveneens gericht werken rond visie-vorming, goal deployment, veranderingsmanagement, teamwerk, …

 

We gaan bij deze trajecten ook regelmatig aan de slag met de voltallige groep die de uitgewerkte visie moet waarmaken. Hierbij hanteren we naast appreciatieve workshops ook search conferenties met gans de organisatie.