We are free to define who we are at every moment

HR-processen die ervaren worden als hanteerbare hulpmiddelen, niet als administratie

HR als strategische partner

Organisatieveranderingen hebben een grote impact op de medewerkers die deze verandering moeten waarmaken. Het management team én de medewerkers zoeken hierbij een partner in hun HR-afdeling.

Vanuit onze ervaring als HR-professional begeleiden we u bij het uitwerken van organisatiestructuren en loopbaanpaden, het opzetten van evaluatie- en performantie management systemen, het invoeren van functioneringsgesprekken, implementeren van coachings- en mentoringsystemen, uitwerken van leiderschapstrajecten, …

Bij elk van deze projecten primeert de bruikbaarheid van de uitgewerkte processen en instrumenten. Geen “uitvindingen van en voor de personeelsdienst” maar wel HR-processen en -instrumenten als een minimale structuur die de medewerkers en leidinggevenden ondersteunt en die ze maximaal kunnen aanpassen aan hun eigen noden en realiteit. 

Tenslotte ondersteunen we u ook bij de professionalisering van uw HR-afdeling zelf. We denken hierbij aan de positionering van de HR-afdeling, de verschillende rollen die kunnen opgenomen worden, het uitwerken van uw HR-Balanced Scorecard, de coaching van HR managers en specialisten, netwerking met andere organisaties die voor gelijkaardige uitdagingen staan, …

KALICO bvba