We are free to define who we are at every moment

onze trainingen zijn gefocust, pragmatisch &  ervaringsgericht

vaardigheidstraining

3 rode draden doorheen elk traject

· Het verwerven van een aantal cruciale vaardigheden (leidinggeven, conflicthantering, communicatie, …) om een bepaalde rol en de daarmee gepaard gaande verwachtingen, beter te kunnen invullen.

· Het verwerven van een beter inzicht in de eigen sterktes en zwaktes om van daaruit een individueel ontwikkelingsplan voor te bereiden.

· Een set van concrete tools en technieken die nadien door de betrokkenen zullen gebruikt worden in de dagdagelijkse realiteit.

 

Niet de theorie maar de ervaring vormt de kern van het programma

De kern van de training bestaat uit oefeningen, rollenspelen en analyses van eigen voorkeuren. Deze leerervaringen worden begrijpbaar en inzichtelijk vanuit een beperkte set theoretische modellen en kaders die door middel van concrete toepassingen en tools hanteerbaar gemaakt worden (werkboeken, voorbereidingsdocumenten, …).

 

Van leren naar toepassen

De ultieme doelstelling van onze trainingen is dat er iets verandert in de realiteit. Hiertoe bouwen wij onze training zo praktisch en realiteitsgetrouw mogelijk op. Bovendien wordt aan het eind van het traject een individueel ontwikkelingsplan opgemaakt dat door de deelnemers en hun leidinggevende actief wordt opgevolgd in de maanden na de training.

KALICO bvba