We are free to define who we are at every moment

KALICO bvba

Kali invites you to choose a new path

that will ultimately prove to be more fulfilling than your current path

onze filosofie

KALICO begeleidt individuen, teams en organisaties in hun streven naar ontwikkeling, vernieuwing en transformatie. Volgende principes en overtuigingen liggen aan de basis van onze aanpak bij deze begeleidingen:

 als verandering zich aandient, voelen we ons vaak angstig; het vergt moed deze angst onder ogen te zien en aan onszelf toe te geven dat we zelf kunnen kiezen: aan de slag gaan of van onze angst wegvluchten

 veranderenergie groeit als je kiest vr iets nieuws eerder dan wg van het oude

 hoe dieper het eigenaarschap voor de verandering geworteld is in de organisatie, hoe groter de kans op daadwerkelijke verandering

 mensen leren niet door louter verstandelijk tot nieuwe inzichten te komen, gedragsverandering vindt plaats als deze inzichten doorleefd en ervaren worden