We are free to define who we are at every moment

inteamiteit : teamwerk met resultaat

teamcoaching

Vragen rond teamwerk worden meestal acuut als de relaties binnen het team moeilijk lopen. De betrokkenen hebben conflicten, luisteren niet naar elkaar, voelen zich ondergewaardeerd en misbegrepen en komen zo tot onvoldoende performantie. 

 

De oorzaken van deze relationele conflicten vinden vaak hun oorsprong in het onvoldoende uitklaren en zinvol krijgen van de doelstellingen (wat moeten wij bereiken als team?), de rolverwachtingen (wie doet wat om dat te bereiken?) en de werk-procedures (welke samenwerkingsafspraken leggen we vast om dit te borgen?).

 

In onze aanpak besteden we dan ook expliciet aandacht aan álle vier de teambouwstenen. We klaren de kernopdrachten en doelstellingen uit, maken rollen, functies en verwachtingen naar elkaar toe duidelijk en bouwen een afsprakensysteem uit waar het team zich kan in vinden. Doorheen dit alles hebben we continu aandacht voor vertrouwen, de onderlinge relaties, hoe deze bevorderd worden door deze afspraken en welke andere acties eventueel moeten genomen worden om deze te verbeteren.

 

We organiseren teamkickoffs, teamworkshops, beleidingen van werkteams, afdelingsteams, management-teams maar ook van tijdelijke taak- en projectteams.

KALICO bvba