individuele coaching als antwoord op een gerichte ontwikkelingsvraag

die verder gaat dan het ontwikkelen van vaardigheden

Doel van de coaching

Individuele coaching is een antwoord op een ontwikkelingsvraag die verder gaat dan het ontwikkelen van vaardigheden.

 

Aanpak van de coaching

We werken gericht aan de thema’s & doelstellingen die de coachee vooropstelt, meestal in samenspraak met zijn/haar leidinggevende. Samen definiëren we zo concreet mogelijk wat momenteel goed loopt en dus versterkt moet worden, en wat men anders wil zien, hoe men deze verandering in de realiteit zal vaststellen en welke resultaten hierdoor zullen bereikt worden. We werken hierbij op de volledige psychologische dynamiek van denken, voelen en doen.

 

Basisvoorwaarden om tot gedragsverandering te komen:

· Voldoende tijd om nieuwe vaardigheden te verwerven en ook in moeilijke situaties te kunnen aanwenden: 6-tal coachingsessies, gespreid over 6 tot 9 maanden.

· Duidelijk gedefinieerde thema’s waarop ook in de werkcontext continu feedback gegeven wordt tijdens het traject.

· Moed, doorzetting en authentieke motivatie om te veranderen bij de coachee.

We are free to define who we are at every moment

KALICO bvba