We are free to define who we are at every moment

Het team als eigenaar voor de verandering

eigenaarschap voor verandering

De grootste hefboom voor verandering zit in de mensen zelf … als zij zich tenminste (mede-)eigenaar van deze verandering voelen. Volgende elementen vormen basisvoorwaarden om dit gevoel van eigenaarschap te ervaren:

 

1. Duidelijk weten waarover het gaat en wat het belang van de verandering is

2. De vooropgestelde verandering ook zinvol vinden. Vaak komt dit neer op “wat levert dit MIJ op?”

3. Een duidelijk zicht hebben op de eigen actieve rol en verantwoordelijkheid bij het uitwerken van de verandering.

4. Middelen, tijd en ondersteuning krijgen om de uitdaging te realiseren.

5. Voortdurend zicht hebben op de bereikte resultaten en expliciet gewaardeerd worden voor de successen die reeds geboekt zijn.

 

Vaak worden de eerste drie stappen verwaarloosd: men biedt tijd, middelen en ondersteuning voor een project waar de betrokkenen het nut niet van inzien, en ook hun eigen rol onvoldoende naar waarde schatten. Wij bewaken in onze aanpak dat ook deze eerste stappen zorgvuldig genomen worden.

KALICO bvba