We are free to define who we are at every moment

mensen leren niet door louter  met hun verstand tot nieuwe inzichten te komen

ervaringsleren

 

Wij garanderen een traject waarbij het resultaat bestaat uit een concreet actieplan waarbij alle medewerkers een actieve rol hebben gespeeld bij het uitwerken ervan en ook een duidelijk zicht hebben op hun eigen verantwoordelijkheid in het realiseren ervan.

 

Deze goed gedefinieerde en concreet geplande acties op papier vormen echter een onvoldoende voorwaarde voor een verandering in de realiteit. Het cognitief begrijpen wat er moet veranderen en waarom en wat mijn eigen opdracht hierin is, is onvoldoende voor een daadwerkelijke gedragsverandering. Hier is meer voor nodig: het ook lijfelijk ervaren hebben van mijn inzichten.

 

We integreren in onze aanpak dan ook het gebruik van simulatiespelen voor sensibilisering, verwerken van boodschappen en aanleren van nieuw gedrag.

 

KALICO bvba